Duplo methodiek :

Een creatieve methode om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een oplossing.

Efficiënt verbaal communiceren is essentieel in de hulpverlening.

Werken met duplo poppetjes is een  meerwaarde met visualisering en beelddenken en  biedt het voeren van een perspectiefgerichte dialoog met de cliënt.

Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en andere materialen leer je stap voor stap  naar een oplossingsgerichte situatie uit te werken.

Cliënten leren hun krachten en hulpbronnen aanspreken en focussen op wat al goed gaat. 

Werken met duplo-methodiek, stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop.

Voor iedereen die duplo poppetjes op een creatieve manier wil integreren in het realiseren van hun (verander)wens).

We hopen dat je doorheen het lezen jouw schatkist vult met ideeën, inzichten ... en dat je dankzij de vele voorbeelden geïnspireerd geraakt door de vraagstelling en het materiaalgebruik.

Deel deze pagina