Bij creatieve therapie wordt er niet uitgegaan van ‘alles wat er mis is’ met de cliënt of in zijn/haar leven. Er wordt in eerste instantie niet uitgegaan van diagnoses, ‘etiketten’, ziektebeelden of symptomen. De focus ligt op hoe het nu met de cliënt is, hoe hij/zij zichzelf en het leven ervaart en diens relatie tussen lichaam, emoties en gedachten. Creatieve therapie geeft vaak zicht op ongekende mogelijkheden die geleidelijk aan ontspruiten binnen het therapeutisch proces. Je hoeft niet kunstzinnig te zijn om baat te hebben bij creatieve therapie. Als mens hebben we allemaal een aangeboren creativiteit in onszelf, of het nu gaat om het vinden van originele oplossingen voor problemen, het opmerken van creatieve verbanden tussen denkbeelden, originele woordenassociaties, verbeeldingskracht, een drang om te scheppen of te vernieuwen, intuïtief aanvoelen van dingen … Het gaat om creativiteit die toegankelijk is voor iedereen.

In de creatieve therapie is alles juist, niks is fout.

We geraken makkelijker bij onze creativiteit vanuit een innerlijke rust, het gevoel onszelf te mogen en durven zijn.

Creatieve therapie helpt aanvaarding, draagkracht en levengevende ontwikkeling te stimuleren.

In de creatieve therapie wordt er in het begin van de sessie meestal gewerkt met meditatie en visualisatie. Daarna kan men werken met klei, collage, schilderen, uitbeelden,...   

Ik begeleid u heel graag met losse sessies  en/of langdurige creatieve therapie.

Indien u een specifieke hulpvraag heeft, kunnen we dat samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Er is mogelijkheid tot individuele therapie en groepstherapie.

Tot binnenkort !