Wat is kindertherapie :

Individuele therapie.

Kindertherapie is een laagdrempelige vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar.

Vaak worden creatieve en spelvormen ingezet binnen de therapie.

Bij de therapie staat het kind met zijn klacht of probleem centraal en wordt vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en de klachten gekeken en gewerkt. De therapeut observeert, luistert, speelt en praat met het kind. De therapeut verdiept zich in en past zich aan bij de belevingswereld van het kind. Hierbij gaat de therapeut uit van de krachten en het zelf oplossend vermogen van het kind. De therapeut kan het kind leren begrijpen en ondersteuning bieden op het psychosociale vlak.

Kindertherapie wordt ingezet om de ontwikkeling van het kind de juiste stimulans te geven, maar kindertherapie kan ook ingezet worden om het kind te helpen bij het verwerken van gedachten, gevoelens en ervaringen. Er kunnen ook nieuwe cognitieve, gedragsmatige en emotionele inzichten/vaardigheden ontwikkeld worden.

Er wordt gewerkt met spel, verf, klei, muziek, beweging, meditatie, verhalen, exploratie met materialen.....